PRESE, KANTITE PLAS YO LIMITE

LANSE NAN DROPSHIPPING TANKOU PRO​

KOMAN OU LANSE YON BOUTIK DROPSHIPPING Ki kapab vann 3K/Mwa

Aksè gratis

1:40

Aprann kijan pou jere premye lavant ou ak fòmasyon gratis nou an ki fèt pou debitan pou ede w kreye premye boutik e-commerce ou. Yon gid etap pa etap pou maketing ak vann sou entènèt.

PRAN PLAS OU GRATIS

#MantalElit

drop-elit

Fòmatè

GUESLY DORCINE

Misyon pa’m se ede plizyè milye Ayisiyen ke sila yo ki ap an Ayiti ou nan nènpòt lòt peyi nan mond chanje mantalite yo e ede yo jwenn yon libète finansyè gras a biznis anliy.

3+ ane eksperyans

Antreprenè

Etidyan syans maketing

Temwayaj

Kisa moun mwen ede deja yo di?

Mèsi Coach

Jade Bessir

Mwen te kontan Patisipe nan fòmasyon lan. Sa coach la pataje gratis mwen pa jwenn yo nan yon kou mwen peye 400 dola.

41782035_2114905312105152_1473130858624843776_n

Frè'm kenbe la

Ted

Pou mwen s'on fòmasyon konplè ki kouvri tout pati important yo. E ki adapte ak nènpòt nivo moun nan ye kite'm di li solid anpil e gratis

72487315_184383539393523_5737182198344187904_n

Yon bèt biznis ou ye!

Carlos

Mwen wè nan ou yon moun ki metrize levye marketing nan byen. e se sa anpil moun pa genyen ki fè yo pa ka fè lajan nan biznis anliy.

Mantal Elit

Mantal Elit, se yon kominote antreprenè ki motive k’ap chèche chanje mantalite yo epi atenn potansyèl yo.